فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

درباره نشریه

عنوان نشریه : فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت کار ایران

مدیر مسوول: دکتر پروین نصیری

سردبیر: دکتر فریده گلبابایی

مدیر اجرایی: دکتر ابوالفضل ذاکریان

اعضای هیات تحریریه: دکتر نجم الدین مشکاتی، دکتر فرهنگ اکبر خانزاده، دکتر پروین نصیری، دکتر فریده گلبابایی، دکتر محمد جواد جعفری، دکتر ایرج محمدفام، دکتر عبدالرحمان بهرامی، دکتر علی صفری، دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور، دکتر صادق حضرتی، دکتر معصومه احمدی زاده، مهندس غلام حسین حلوانی، دکتر ایرج محبی، دکتر رستم گلمحمدی، دکتر محمود محمدیان، دکتر عادل مظلومی، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان، دکتر احمد نیک پی، دکتر محمد عبدلی ارمکی

چاپ و صحافی: مرکز انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران

بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها :

ESCI  /  DOAJ  /  WHO-IMEMR  /  CiteFactor  / Google Scholar  /  ISC  / SID  / Magiran

آرشیو فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

تماس با ما

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد