درباره نشریه

عنوان نشریه : مجله سلامت کار ایران

فصلنامه سلامت کار ایران ، مجله ای تخصصی متعلق به حوزه های بهداشت حرفه ای ، ایمنی صنعتی ، ارگونومی ، طب کار ، تهویه صنعتی ، بهداشت محیط کار ، سم شناسی ، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و سایر حوزه های مرتبط می باشد. این مجله در تاریخ 1387/08/18 موفق به اخذ رتبه علمی-پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردید. این مجله در پایگاههای Scopus ,Ebsco , index copernicus ایندکس می باشد و نیز مقالات این مجله در پایگاههای الکترونیکی  www.isc.gov.ir و www.magiran.com و www.iranmedex.com و www.sid.ir  نمایه می شوند.

صاحب امتیاز و ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مدیر مسئول : دکتر احمد عامری

سردبیر : دکتر علی اصغر فرشاد

مدیریت انتشار : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران

آرشیو مجله علمی پژوهشی سلامت کار ایران

پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست

Iran Occupational Health

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد